Choroby ortopedyczne

Choroby ortopedyczne są to schorzenia narządów ruchu, które mogą być leczone zachowawczo lub operacyjnie. Obejmują one zarówno…