USG w rehabilitacji

Badanie ultrasonograficzne najczęściej kojarzone jest z okresem ciąży, kiedy lekarz bada w ten sposób dziecko jeszcze w…