Ortopedia

Ortopedia stanowi dział medycyny, który zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią chorób i urazów narządu ruchu. Chodzi…