Traumatologia

Traumatologia (inaczej chirurgia urazowa) to taka dziedzina nauk medycznych, która zajmuje się operacyjnym leczeniem kości, stawów oraz…