Rehabilitacja w domu

Rehabilitacja w domu
Conscious Design z Unsplash

Rehabilitacja prowadzona w domu staje się obecnie coraz popularniejsza i bywa praktykowana znacznie częściej niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Ten rodzaj terapii jest szczególnie dogodny z perspektywy osób przewlekle chorych, unieruchomionych, ale także w przypadku gdy dojazd na rehabilitację wiąże się z koniecznością pokonywania większych odległości do specjalistycznych ośrodków, szpitali czy przychodni.

Jak to wygląda w praktyce?

Rehabilitacja prowadzona w domu umożliwia odpowiednie, indywidualne dostosowanie zajęć do pacjenta jak i otaczających warunków. Niewątpliwie zapewnia ona większy komfort osobom poddawanym terapii. Wiąże się to nie tylko z prowadzeniem zajęć w znanym, bezpiecznym miejscu, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, ale i z brakiem obecności innych osób z personelu medycznego czy poddawanych terapii. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rehabilitacji przybywa do domu pacjenta w umówionym terminie wyposażona w niezbędne sprzęty jak np. przenośny stół do masażu, urządzenia do laseroterapii, elektroterapii, terapii ultradźwiękami itp. Zwykle jest też dobrze przygotowana do prowadzenia wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach domowych.

Korzyści rehabilitacji w domu

Wśród głównych korzyści rehabilitacji domowej wymienić należy:

– indywidualność zabiegów;

– wygodę pacjenta;

– jakość zabiegów porównywalną z zabiegami prowadzonymi w specjalistycznych ośrodkach i szpitalach;

– brak konieczności pokonywania odległości, co w przypadku wielu pacjentów wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów jak i bólem fizycznym wynikającym z choroby.

Czy tylko prywatnie?

Zabiegi rehabilitacji w warunkach domowych mogą być wykupywane przez pacjentów prywatnie. Istnieje ponadto możliwość korzystania z nich w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, który w określonych przypadkach zwraca koszty wynikające z rehabilitacji. W tym celu niezbędne jest skierowanie lekarskie wystawione przez lekarza specjalizującego się w takich dziedzinach jak: ortopedia, traumatologia, reumatologia, neurologia, rehabilitacja medyczna, balneologia lub medycyna fizykalna. Chorzy mogący ubiegać się o refundowane zabiegi rehabilitacyjne to m.in. osoby z przewlekle postępującymi chorobami (np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu), po zabiegach wszczepienia endoprotez stawów kolanowych i biodrowych i pacjenci po urazach nóg (do 6 miesięcy po operacji/urazie), pacjenci z ciężkimi uszkodzeniami nerwowego układu centralnego lub obwodowego czy np. osoby z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu i rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od wypadku. Zabiegi refundowane przez NFZ obejmują zwykle okres 4 tygodni, a jego wydłużenie wiąże się z koniecznością pisemnej zgody ze strony dyrektora określonego oddziału NFZ. W tym celu wymagany jest odpowiednio uargumentowany wniosek lekarski.

Podsumowując…

Rehabilitacja prowadzona w warunkach domowych poprawia jakość życia i ułatwia powrót do sprawności tak samo jak w przypadku terapii prowadzonej w szpitalach czy specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych. Stanowi ona doskonałe rozwiązanie dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także w przypadku małych dzieci. Rehabilitację domową można odbywać poprzez samodzielne zatrudnienie rehabilitanta lub przez określony czas w ramach NFZ. Wybierając osobę odpowiedzialną za prowadzenie terapii warto zwracać uwagę na odpowiednie doświadczenie w jej prowadzeniu w warunkach domowych. Istotne jest bowiem aby wizyta przebiegała nie tylko profesjonalnie, ale i komfortowo dla pacjenta. Należy też upewnić się, że podczas procesu rehabilitacyjnego w domu, chory będzie mógł się odpowiednio skoncentrować na przebiegu ćwiczeń, a to co dzieje się aktualnie w jego otoczeniu nie będzie bodźcem mogącym zakłócać zajęcia.

 Wejdź na Damian.pl i dowiedz się więcej!

Artykuł sponsorowany

PODZIEL SIĘ: