Traumatologia

Traumatologia (inaczej chirurgia urazowa) to taka dziedzina nauk medycznych, która zajmuje się operacyjnym leczeniem kości, stawów oraz więzadeł (a także ścięgien czy mięśni z urazami).

Traumatologia jest powiązana z ortopedią (choć można wyróżnić również traumatologię układu nerwowego i inne). W ramach urazów, które leczy traumatologia możemy wyszczególnić ich dwa typy : miejscowe oraz ogóle. W ich obrębie wyróżniamy takie postacie jak: stłuczenia, zwichnięcia, podwichnięcia oraz złamania, a także urazy otwarte. Czynniki wywołujące urazy również mogą być wielorakie – fizyczne, chemiczne a nawet mieszane. Na czym polegają poszczególne uszkodzenia ? Stłuczenie jest to uszkodzenie skóry, tkanki podskórnej oraz stawów okołotkankowych, to najłagodniejsza postać urazu – zazwyczaj wystarczą środki farmakologiczne, ewentualnie terapia przy użyciu lasera. Uszkodzenia mięśni są już stanem wymagającym bardziej zdecydowanych działań. Ich naciągnięcie, oderwanie czy naderwanie jest wyjątkowo bolesne, a ponad to w znaczny sposób ogranicza ruchomość. Jeśli chodzi o skręcenie – to następuje ono, gdy dochodzi do uszkodzenia torebki stawowej. Kość nie jest złamana, jednak pojawia się krwiak. Konieczne jest również unieruchomienie kończyny (najczęściej skręceniu ulega staw skokowy). Natomiast zwichnięcie to przemieszczenie się względem siebie powierzchni stawowych.
Podwichnięcia i nadwichnięcia z kolei – polegają na uszkodzeniu stawu (często wraz z urazem torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej), z chwilową lub stałą utratą łączności przez jego powierzchnie. Ten rodzaj urazu może być szczególnie groźny, jeśli występują powikłania, oraz jego otwarta postać. W obrębie stawu pojawia się krwiak, oraz podobne objawy jak przy zlamaniach. Konieczne jest nastawienie „pechowej” kończyny, często także operacja. Złamanie – jeden z najpoważniejszych urazów ortopedycznych – to przerwanie kości na całej jej szerokości. Możemy wyróżnić zlamania jedno – bądź wielomiejscowe, otwarte lub zamknięte. Często dochodzi również do uszkodzenia narządów wewnętrznych czy naczyń. Leczenie polega przede wszystkim na unieruchomieniu kończyny (niekiedy poprzedzone jej nastawieniem). Zdarza sie jednak, że konieczne jest leczenie operacyjne – ma to
miejsce przy złamaniach: niestabilnych, z przemieszczeniami, otwartych oraz śródstawowych. Operację traumatologiczną w tym wypadku powinno się przeprowadzać w pierwszych 3 dniach.

PODZIEL SIĘ: