Dziecko niepełnosprawnego rodzica może otrzymać ulgę na kolonię

Osoby, które ponoszą wydatki przeznaczone na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych  mogą skorzystać…