Dziecko niepełnosprawnego rodzica może otrzymać ulgę na kolonię

Dziecko niepełnosprawnego rodzica może otrzymać ulgę na kolonię
Ameen Fahmy z Unsplash

Osoby, które ponoszą wydatki przeznaczone na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych  mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tej ulgi możemy odliczyć od dochodu sumę wydatków poniesionych w ciągu roku na wymienione wcześniej cele. Z ulgi skorzystają osoby niepełnosprawne a także podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dostępne są dwa rodzaje ulg rehabilitacyjnych – nielimitowana i limitowana.

Jakie wydatki możemy odliczyć?

Wydatki jakie możemy rozliczyć w ramach ulgi to między innymi:

  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego
  • zakup pomocy naukowych
  • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji
  • koszty płatnych turnusów rehabilitacyjnych
  • opiekę pielęgniarską podczas przewlekłej choroby
  • utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa
  • opłacenie tłumacza języka migowego
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Pełną lista przedmiotowych wydatków określa art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży

Warto zauważyć, że wydatki poniesione na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży także możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczymy koszty wyjazdu na obóz lub kolonię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat, których rodzice są osobami niepełnosprawnymi. W tym drugim przypadku z ulgi skorzysta również dziecko pełnosprawne. Ustawodawca nie ograniczył wysokości ulgi. Wymogiem jest natomiast, aby poniesione przez nas wydatki były udokumentowane. Nie skorzystamy z ulgi, jeśli kolonia była finansowana z innych źródeł, np. przez NFZ. Do wydatków zaliczają się też koszty dojazdu transportem publicznym.

Jak odliczyć koszty poniesione na kolonie i obozy?

Należy wypełnić załącznik PIT/O, gdzie wpisujemy sumę naszych wydatków w rubrykę B „wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”. Następnie kwotę wpisujemy do składanego przez nas zeznania rocznego, czyli w odpowiednie pole któregoś z formularzy: PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Do zeznania rocznego dołączamy wypełniony załącznik PIT/O.

Pamiętaj też o możliwości wypełnienia dokumentów PIT przez internet. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości skorzystaj z porad w serwisie rozliczeniepit.pl.

Tekst sponsorowany

PODZIEL SIĘ: